Download Liturgical Booklet for the Apostolic Visit of Pope Francis in the Philippines

B7cMR8SCQAAQxn5

Pope Francis during the processional of his mass at the Manila Cathedral. Image courtesy of RTVM

 

Para sa mga nais makakuha ng kopya ng ‘Liturgical Booklet’ na ginagamit habang nagsasagawa ng Apostolic Visit ang Santo Papa maaari po ninyong i-download ang libreng kopya dito. 

Liturgical Booklet for the Apostolic Visit of Pope Francis in the Philippines 

Liturgical Booklet for the Apostolic Visit of Pope Francis in the Philippines

Click here to download

Advertisements